Kiểm toán

Kiểm toán Báo cáo tài chính là hoạt động chủ yếu của Công ty chúng tôi hiện nay. Khách hàng của chúng tôi thuộc mọi loại hình doanh nghiệp ở các ngành nghề khác nhau, chúng tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tế, luôn sẵn sàng phục vụ tất cả các khách hàng với chất lượng dịch vụ tốt nhất.
Kiểm toán
Dịch vụ kiểm toán của chúng tôi bao gồm:

+ Soát xét báo cáo tài chính;

+ Kiểm toán báo cáo tài chính cho mục đích thuế;

+ Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước;

+ Soát xét và chuyển đổi báo cáo tài chính theo hệ thống Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán của Việt Nam sang Chuẩn mực kế toán Quốc tế;

+ Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, quyết toán công trình XDCB hoàn thành; Kiểm toán nội bộ.

Việc kiểm toán sẽ được tiến hành theo lịch trình đã thỏa thuận với khách hàng. Quy trình kiểm toán được xây dựng trên cơ sở:

 
+ Tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam hiện hành;

+ Tuân thủ các chuẩn mực và thông lệ chung của Quốc tế trong lĩnh vực nghề nghiệp;

+ Các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán: Độc lập, chính trực, khách quan, thận trọng và bảo mật các thông tin có được trong quá trình kiểm toán;

+ Phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh và môi trường luật pháp Việt Nam.

+ Quá trình kiểm toán báo cáo tài chính của chúng tôi luôn gắn liền với việc hỗ trợ thông tin và tư vấn đã góp phần hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, hoàn thiện công tác tổ chức kế toán, quản lý tài chính của Doanh nghiệp và trong nhiều trường hợp, chúng tôi đã giúp Doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của mình;

+ Hoạt động kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư của chúng tôi đã góp phần giúp các chủ đầu tư loại bỏ được các chi phí bất hợp lý, tiết kiệm cho Ngân sách Nhà nước và cho chủ đầu tư. Đặc biệt, chúng tôi đã góp phần thúc đẩy công tác quyết toán và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư XDCB được kịp thời, hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ.
Về đầu trang
Tin tức nổi bật

Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2018 Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2018..

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI 2019..

Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2018 Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2018..

Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2018 Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2018..

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018 THÔNG BÁO NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018..

Hệ thống 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam..

Báo cáo toàn cầu đề nghị các công ty kiểm toán vừa và nhỏ phải có chế độ đãi ngộ trọn gói cho nhân sự Báo cáo toàn cầu đề nghị các công ty kiểm toán vừa và nhỏ phải có chế độ đãi ngộ trọn gói cho nhân sự..

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2018..


Web liên kết
VACPA Vietnam
VVA Vietnam
VTCA Vietnam
VAA Vietnam
CPA Australia
ACCA Global
ICAEW Global
Bộ Tài chính

Đối tác - Quảng cáo

  CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ CHÂU Á

Địa chỉ : Phòng 505, Tầng 5, Toà nhà CT3, Khu đô thị Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tel : 84 24 6281 2260   *    Fax: 84 24 6281 2260   *    Mobile:

Email: info@asia-av.com.vn * Website: http://asia-av.com.vn/

Design by NTSS Co.,Ltd 2011