Chuyên mục: Tuyển dụng    

Tuyển dụng Thực tập sinh Kiểm toán XDCB năm 2021

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Châu Á (ASIA-AV) tuyển dụng vị trí Thực tập sinh kiểm toán xây dựng cơ bản.

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Châu Á (ASIA-AV) tuyển dụng vị trí Trợ lý kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Châu Á (ASIA-AV) tuyển dụng vị trí Trợ lý kiểm toán viên như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THỰC TẬP DÀNH CHO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP 2020- 2021

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Châu á cần tuyển 10 thực tập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020-2021 Để tạo cơ hội cho các Sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp được trang bị các kiến thức thực tế về ngành nghề Kế toán - Kiểm toán, thẩm định giá, Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Châu Á (ASIA-AV) thực hiện triển khai Chương trình thực tập dành cho sinh viên năm 2020-2021 tại Văn phòng của Công ty với số lượng dự kiến là 10 ứng viên. Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 26/10 đến hết ngày 18/11/2020; Thời gian bài thi test: 21/11/2020; Thời gian phỏng vấn: cuối tháng 11/2020;

Tuyển dụng Kiểm toán viên và Trợ lý Kiểm toán viên XDCB (tháng 11 năm 2019)

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Châu Á (ASIA-AV) tuyển dụng vị trí Kiểm toán viên và Trợ lý kiểm toán viên xây dựng cơ bản.

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Châu Á (ASIA-AV) tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm Kiểm toán và Trợ lý kiểm toán

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Châu Á (ASIA-AV) tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm Kiểm toán và Trợ lý kiểm toán viên

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THỰC TẬP DÀNH CHO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP 2019- 2020

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Châu á cần tuyển 10 thực tập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019-2020

TUYỂN DỤNG SINH VIÊN THỰC TẬP KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018-2019 TUYỂN DỤNG SINH VIÊN THỰC TẬP KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018-2019

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Châu á cần tuyển 10 thực tập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018-2019

Tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm Kiểm toán, Kiểm toán viên và Trợ lý kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Châu Á (ASIA-AV) tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm Kiểm toán, Kiểm toán viên và Trợ lý kiểm toán viên

Tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm kiểm toán và Chủ nhiệm kiểm toán

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Châu Á (ASIA-AV) tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm Kiểm toán, chủ nhiệm kiểm toán viên như sau:

Tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm kiểm toán và Trợ lý kiểm toán viên Xây dựng cơ bản (tháng 11 năm 2017)

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Châu Á (ASIA-AV) tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm Kiểm toán, Trợ lý kiểm toán viên như sau:

TUYỂN DỤNG SINH VIÊN THỰC TẬP KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ CHÂU Á

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Châu Á (ASIA-AV) tuyển dụng sinh viên thực tập kiểm toán báo cáo tài chính mùa kiểm toán năm 2017-2018, số lượng cần tuyển 8 người.

Tuyển dụng vị trí Kiểm toán viên và Trợ lý kiểm toán viên BCTC, Xây dựng cơ bản (tháng 9 năm 2017)

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Châu Á (ASIA-AV) tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm Kiểm toán, Kiểm toán viên và Trợ lý kiểm toán viên như sau:

Tuyển dụng vị trí Kiểm toán viên và Trợ lý kiểm toán viên BCTC (tháng 7 năm 2017)

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Châu Á (ASIA-AV) tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm Kiểm toán, Kiểm toán viên và Trợ lý kiểm toán viên như sau:

Tuyển dụng sinh viên thực tập kiểm toán báo cáo tài chính mùa kiểm toán năm 2016-2017 tại Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Châu Á

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Châu Á (ASIA-AV) tuyển dụng sinh viên thực tập kiểm toán báo cáo tài chính mùa kiểm toán năm 2016-2017, số lượng cần tuyển 8 người.

Tuyển dụng vị trí Kiểm toán viên và Trợ lý kiểm toán viên BCTC (tháng 2 năm 2017)

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Châu Á (ASIA-AV) tuyển dụng vị trí Kiểm toán viên và Trợ lý kiểm toán viên như sau:

Tuyển dụng Kiểm toán viên và Trợ lý Kiểm toán viên XDCB (tháng 2 năm 2017)

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Châu Á (ASIA-AV) tuyển dụng vị trí Kiểm toán viên và Trợ lý kiểm toán viên xây dựng cơ bản.

Tin tức nổi bật

Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2018 Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2018..

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI 2019..

Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2018 Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2018..

Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2018 Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2018..

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018 THÔNG BÁO NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018..

Hệ thống 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam..

Báo cáo toàn cầu đề nghị các công ty kiểm toán vừa và nhỏ phải có chế độ đãi ngộ trọn gói cho nhân sự Báo cáo toàn cầu đề nghị các công ty kiểm toán vừa và nhỏ phải có chế độ đãi ngộ trọn gói cho nhân sự..

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2018..


Web liên kết
VACPA Vietnam
VVA Vietnam
VTCA Vietnam
VAA Vietnam
CPA Australia
ACCA Global
ICAEW Global
Bộ Tài chính

Đối tác - Quảng cáo

  CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ CHÂU Á

Địa chỉ : Phòng 505, Tầng 5, Toà nhà CT3, Khu đô thị Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tel : 84 24 6281 2260   *    Fax: 84 24 6281 2260   *    Mobile: 0986433233

Email: info@asia-av.com.vn * Website: http://asia-av.com.vn/

Design by NTSS Co.,Ltd 2011