Thông tư 292/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Kế toán viên hành nghề phải cập nhật kiến thức từ 40 giờ

Theo Thông tư số 292/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, thời gian cập nhật kiến thức đối với kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tối thiểu là 40 giờ trong năm trước liền kề năm đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, trong đó tối thiểu 20 giờ cập nhật kiến thức về các quy định của pháp luật kế toán, thuế, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp về kế toán.

Đối với người không hành nghề dịch vụ kế toán trong thời gian từ 24 tháng liên tục trở lên tính đến thời điểm đăng ký, phải có tối thiểu 80 giờ cập nhật kiến thức trong 02 năm trước liền kề năm đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, trong đó có tối thiểu 40 giờ cập nhất các kiến thức về pháp luật kế toán, thuế, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp về kế toán.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng cho phép kế toán viên hành nghề không có đủ thời gian cập nhật kiến thức do thai sản, tai nạn, ốm đau kéo dài trên 02 tháng hoặc ốm đau đột xuất vào đúng thời gian tổ chức lớp học cập nhật kiến thức cuối cùng về nội dung có số giờ cập nhật kiến thức bị thiếu được hoãn giờ cập nhật kiến thức trong năm. Để được hoãn giờ cập nhật kiến thức, kế toán viên hành nghề phải đã cập nhật kiến thức ít nhất 20 giờ; có đơn xin hoãn gửi Bộ Tài chính chậm nhất ngày 31/08 hàng năm và có tài liệu chứng minh cho những lý do trên.

Đặc biệt, kế toán viên hành nghề được hoãn giờ cập nhật kiến thức trong năm nay sẽ được tiếp tục hành nghề trong năm sau nếu đã hoàn thành số giờ cập nhật kiến thức còn thiếu trước ngày 15/12 năm nay và báo cáo bằng văn bản tới Bộ Tài chính trước ngày 25/12 năm nay; trường hợp không cập nhật đủ số giờ trước 16/12 năm nay hoặc quá ngày 25/12 năm nay mà Bộ Tài chính không nhận được văn bản báo cáo, kế toán viên hành nghề sẽ bị đình chỉ hành nghề dịch vụ kế toán từ ngày 01/01 đến 31/12 năm sau.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

T 292_2016_TT-BTC_huong dan CNKT hang nam ke toan vien hanh nghe.doc
Về đầu trang
Tin tức nổi bật

Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2018 Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2018..

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI 2019..

Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2018 Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2018..

Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2018 Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2018..

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018 THÔNG BÁO NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018..

Hệ thống 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam..

Báo cáo toàn cầu đề nghị các công ty kiểm toán vừa và nhỏ phải có chế độ đãi ngộ trọn gói cho nhân sự Báo cáo toàn cầu đề nghị các công ty kiểm toán vừa và nhỏ phải có chế độ đãi ngộ trọn gói cho nhân sự..

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2018..


Web liên kết
VACPA Vietnam
VVA Vietnam
VTCA Vietnam
VAA Vietnam
CPA Australia
ACCA Global
ICAEW Global
Bộ Tài chính

Đối tác - Quảng cáo

  CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ CHÂU Á

Địa chỉ : Phòng 505, Tầng 5, Toà nhà CT3, Khu đô thị Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tel : 84 24 6281 2260   *    Fax: 84 24 6281 2260   *    Mobile:

Email: info@asia-av.com.vn * Website: http://asia-av.com.vn/

Design by NTSS Co.,Ltd 2011