Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 9 và Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 15 một năm nữa có hiệu lực

Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là đến ngày bắt đầu có hiệu lực của Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 9 – Công cụ tài chính và Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 15 - Doanh thu từ các hợp đồng với khách hàng.
Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 9 và Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 15 một năm nữa có hiệu lực


Các công ty sẽ phải áp dụng hai Chuẩn mực này cho kỳ lập báo cáo bắt đầu hoặc sau ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Những thay đổi của Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 9 – Công cụ tài chính

Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 9 sẽ thay thế Chuẩn mực kế toán quốc tế số 39-Công cụ tài chính và mang lại các khía cạnh sau cho kế toán về công cụ tài chính, đó là: phân loại và đo lường; suy giảm giá trị; và kế toán dự phòng.

Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 9 có liên quan đến nhiều công ty khác nhau, đặc biệt sẽ có ảnh hưởng lớn nhất tới các tổ chức tài chính.

Trong thực tế, sự thay đổi đáng kể nhất là cách mà các tổ chức tài chính hạch toán về các khoản tổn thất cho vay. Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 9 thay thế các mô hình tổn thất tín dụng phát sinh của Chuẩn mực kế toán  quốc tế số 39 bởi mô hình tổn thất tín dụng dự kiến. Mô hình tổn thất tín dụng dự kiến có thể dẫn đến kết quả về dự phòng tổn thất cho vay lớn hơn của các tổ chức tài chính và sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư các thông tin hữu ích về những thay đổi trong rủi ro tín dụng.

Những thay đổi của Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 15 - Doanh thu từ các hợp đồng với khách hàng

Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 15 sẽ thay thế Chuẩn mực kế toán quốc tế số 18 - Doanh thu và Chuẩn mực kế toán quốc tế số 11 - Hợp đồng xây dựng. Nó sẽ thiết lập một khuôn khổ toàn diện để xác định khi nào ghi nhận doanh thu và giá trị doanh thu được ghi nhận là bao nhiêu. Chuẩn mực này cũng hi vọng ​​sẽ tăng khả năng so sánh giữa các công ty giữa các lĩnh vực và trên thị trường.

Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 15 sẽ ảnh hưởng đến hầu hết các công ty bởi vì nó bao gồm doanh thu từ các hợp đồng với khách hàng, trừ doanh thu từ cho thuê, công cụ tài chính và hợp đồng bảo hiểm.

Khuyến nghị cho các nhà đầu tư

Các nhà đầu tư nên tìm kiếm thông tin hữu ích trong phần thuyết minh báo cáo tài chính của các công ty về các tác động dự kiến ​​của Chuẩn mực mới, thậm chí cần tiềm hiểu trước khi các công ty áp dụng Chuẩn mực đó (điều này là một yêu cầu trong Chuẩn mực kế toán quốc tế số 8- Chính sách kế toán, thay đổi các ước tính kế toán và các sai sót).

Đối với Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 9 các nhà đầu tư có thể tìm hiểu thông tin về dự phòng rủi ro tín dụng có thể thay đổi như thế nào và Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 15 là thông tin về các tác động có thể có về giá trị doanh thu được ghi nhận hoặc thời gian ghi nhận doanh thu.

Hỗ trợ các công ty trong việc thực hiện Chuẩn mực

Uỷ ban Chuẩn mực kế toán quốc tế sẽ cung cấp tài liệu đào tạo để trợ giúp các công ty áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế trong lần đầu tiên. Ví dụ các tài liệu này là các bài viết, video và các bài thuyết trình trên website.

Hơn nữa, Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế 9 và Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 15 được hỗ trợ bởi  TRG - Diễn đàn thảo luận công khai được thành lập để hỗ trợ cho các bên liên quan trong việc thực hiện các vấn đề phát sinh khi áp dụng các Chuẩn mực mới.

Trích nguồn: cfoinnovation.com
Về đầu trang
Tin tức nổi bật

Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2018 Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2018..

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI 2019..

Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2018 Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2018..

Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2018 Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2018..

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018 THÔNG BÁO NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018..

Hệ thống 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam..

Báo cáo toàn cầu đề nghị các công ty kiểm toán vừa và nhỏ phải có chế độ đãi ngộ trọn gói cho nhân sự Báo cáo toàn cầu đề nghị các công ty kiểm toán vừa và nhỏ phải có chế độ đãi ngộ trọn gói cho nhân sự..

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2018..


Web liên kết
VACPA Vietnam
VVA Vietnam
VTCA Vietnam
VAA Vietnam
CPA Australia
ACCA Global
ICAEW Global
Bộ Tài chính

Đối tác - Quảng cáo

  CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ CHÂU Á

Địa chỉ : Phòng 505, Tầng 5, Toà nhà CT3, Khu đô thị Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tel : 84 24 6281 2260   *    Fax: 84 24 6281 2260   *    Mobile:

Email: info@asia-av.com.vn * Website: http://asia-av.com.vn/

Design by NTSS Co.,Ltd 2011